PAYLAŞIMLAR

 • KERAMIKA MƏMULATLARI (deyisdi)

  KERAMIKA MƏMULATLARININ ISTEHSALININ ÜMUMI SXEMI. KERAMIKA MƏMULATLARININ NÖVLƏRI VƏ ONLARIN XÜSUSIYYƏTLƏRI

  KERAMIKA MƏMULATLARI (deyisdi)
 • GİL MATERİALLARI

  Gil- bu, su ilə qarışdıqda plastik xəmir əmələ gətirməyə qadir olan, atəşdən sonra dönməz şəkildə daşa bənzər bir vəziyyətə çevrilən incə torpaq quruluşunun çöküntü qayasıdır. Gillərin mühüm xassəsi onların qranulometrik (dənəli) tərkibidir. Hissəciklərin ölçüsündən asılı olaraq, gilə müxtəlif fraksiyalar daxil edilir. Gil maddələri ölçüsü 0,005 mm-dən az olan pulcuqvari hissəciklərdir. Toz hissəciklərin

  GİL MATERİALLARI
 • Keramika materialları

  Keramika haqqında ümumi məlumat. Keramika materiallarının və məmulatlarının əsas növləri Подробнее: https://zyle.ru/az/putty/keramicheskie-materialy-i-ih-harakteristika-obshchie-svedeniya-o-keramike/

  Keramika materialları
 • Keramoqranit nədir?

  Bu blog yazısında bu həftə keramoqranitin nə olduğu haqqında ətraflı məlumat alacağıq.

  Keramoqranit nədir?